Kinek kötelező a HACCP?


Tehát kinek kötelező a HACCP rendszer?

A HACCP rendszer működtetése kötelező mind az élelmiszer előállítással és forgalmazással foglalkozó, mind pedig a vendéglátás és közétkeztetés területén működő cégek számára:
• élelmiszergyártók,
• élelmiszeripari logisztikai vállalkozások,
• élelmiszert forgalmazó kis- nagykereskedők,
• büfék,
• éttermek,
• vendéglátó és közétkeztető vállalkozások.

GHP - ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

HACCP rendszerek kiépítése és felülvizsgálata
A jelenleg hatályos hazai és EU jogszabályok szerint, ott ahol élelmiszert előállítást végeznek, -azt felhasználják, azt -forgalmazzák, -raktározzák és akár vendéglátás keretében végső fogyasztó részére értékesítik ott kötelező a HACCP RENDSZER kidolgozása és alkalmazása.

A HACCP rendszer építés jogszabályi háttere:
Az EU jogszabályok
- 852-853/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról
2073/2005/EK rendelet az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól
178/2002/EK rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről,az európai élelmiszerbiztonsági hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról
a Magyar Élelmiszerkönyv és a kapcsolódó hatályos jogszabályok a felsorolás a teljesség igénye nélkül:
2008. évi XLVI törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek elõállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeirõl, (https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100062.vm)
1978. évi I. törvény a belkereskedelemről, 133/2007. (VI. 13.) Korm. Rendelet, az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
4/1998.(XI.11) EüM rendelet: az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről
17/1999. (VI.16.)EüM rendelet az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhető mértékéről,
62/2003. (X.27.) EszCsM r. az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásokról,
33/1998. (VI.24.) NM r. a munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről,
5/1997. (III.5.) IKIM r. az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenység gyakorlásához szükséges képesítésekről,
201/2001. (X.25.) Korm. R. az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzési rendjéről, 44/2000. (XII.27.) EüM r. a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól
82/2012. (VIII.2.) VM rendelet a Gyártmánylapról
47/2011.(V.31.) VM rendelet az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról

1169/2011/EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról


GHP - ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ